Available courses

Kursga kirish kalit so'zi: Matematika-1


Sahifalarimizda Matematika fanidan turli ko'rinishdagi (o'rgatuvchi, o'z-o'zini nazorat, nazorat, guruhlangan, aralash, vaqti cheklangan, vaqti cheklanmagan, osonlashtirilgan, murakkablashtirilgan va hokazo) testlar joylashtirilgan.

O'rgatuvchi testlar yordamida bilimingizni mustahkamlashingiz, Baholovchi testlar yordamida esa bilimingizni sinab ko'rishingiz mumkin.

Testlar nechta savoldan tashkil topishini vaqtingiz va imkoniyatingizga qarab o'zingiz tanlaysiz. 


Ushbu kursda Biologiya faniga oid ma'lumotlar joylashtirilgan. 

Botanika fani bo'yicha yillik mavzular ketma-ket keltirilgan bo'lib bosqichma-bosqich o'qib o'rganishni taqazo qiladi.!

! DIQQAT !

Mavzu to'liq o'zlashtirilganidagina keyingi mavzu uchun ruhsat ochiladi. 

Umumiy kimyo fani ma'lumotlari